عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 23
دیروز : 18
بازدید کل : 4503
لينكي ثبت نشده است
منبع انبساط

منبع انبساط
گروه ساختمان و تاسيسات نقيب سازه

فعاليت خود را از سال 1385 در زمينه : مشاوره ، محاسبه ، طراحي ، نظارت ، 
تجهيز و اجراي كامل پروژه هاي: استخر ، جكوزي ، آبنما ، پارك آبي ، مجتمع آبدرماني 
اتاق ماساژ ، تونل مه 
سوناي خشك ، سوناي بخار ، سوناي نمك ، سوناي برف 
حمام سنتي ، حمام تركي 
در ايران و كشورهاي همجوار آغاز و هم اكنون با گروه فني و مهندسي مجرب 
و اكيپ هاي اجرايي مختلف در زمينه هاي فوق مشغول به فعاليت ميباشد 

گروه بازرگاني نقيب سازه 

فعاليت خود را از سال 1387 در زمينه : واردات ، مشاوره ، محاسبه ، 
فروش و خدمات پس از فروش تجهيزات كامل پروژه هاي : 
پارك آبي ، آبدرماني ، استخر ، سونا ، جكوزي در ايران آغاز و هم اكنون با گروه بازارياب و فروش مجرب و اكيپ هاي نصب و خدمات پس از فروش آموزش ديده در زمينه هاي فوق مشغول به فعاليت ميباشد 

منبع انبساط :
يك مخزن كوچكي است كه ازآن براي كنترل انبساط حجمي آب موجود درسيستمهاي تاسيساتي براي افزايش دما تعبيه مي شود.

انواع منبع انبساط:
بطوركلي منابع انبساط بنابرنوع فشاركاري به دو دسته تقسيم مي شود .
1-منبع انبساط باز
2-منبع انبساط بسته

منبع انبساط باز :
منبع انبساط بازيك منبع بازاست كه امكان انبساط وانقباض آب را فراهم مي نمايد.آب موجود درلوله كشي ها وچرخه تاسيسات ساختمان ،بعد ازحرارت ايجاد شده توسط مشعل درديگ ،منبسط شده وحجم آن افزايش وايجاد فشارمي كند.براي خنثي كردن فشاربايد از يك منبع بنام منبع انبساط باز كه دربالاترين ارتفاع ساختمان قرار مي گيرد استفاده نمود.

اصول كاركرد منبع انبساط باز :
منبع انبساط داراي چهار لوله اتصال است .
1- لوله رفت آب سرد (پركن): آب شهروارد منبع انبساط شده ومقدار آن توسط شيرفلوتر قطع و وصل مي شود
2- لوله رفت آب به ديگ: واريزآب كسري سيستم زماني كه حجم آب پايين است صورت مي گيرد.
3- لوله برگشت آب از ديگ :برگشت آب اضافي سيستم بداخل منبع انبساط زماني كه حجم آب افزايش مي يابد .
4- لوله سرريز: سرريزبالاترازلوله آب سرد(پركن )قرار دارد زماني كه حجم آب منبع پرشده باشدو فضاي خالي نداشته باشد
و يا شير فلوترخراب باشدسرريز مي گردد.

كاربرد منبع انبساط باز:
منبع انبساط بازدرارتفاعي بالاترازديگ نصب مي شود وحجم اضافي ناشي ازانبساط،براي ورود به منابع ازلوله رابط بين ديگ ومنبع بالا رفته وفشاري معادل ارتفاع ستون آب بالا رفته را به كل سيستم اعمال ميكند.

مزاياي منبع انبساط باز :
1-منبع انبساط باز ارزانترازمنبع انبساط بسته مي باشد .
2-تعميرونگهداري آسانتري نسبت به منبع انبساط بسته دارد .
3-ضريب اطمينان بيشتري نسبت به منبع انبساط بسته دارد.
4-عملكرد منبع انبساط باز ساده بوده واحتمال خرابي آن بسيار كم است.

دلايل سرريز شدن آب از انبساط باز :
1-سوراخ شدن منابع تامين آبگرم بهداشتي (منبع دوجداره يا كويل منابع كويلدار )
2-كوچك بودن منبع انبساط وافزايش بيش ازاندازه دماي آب ديگ
3-خراب شدن شيرفلوتر درمنبع انبساط باز

جنس منبع انبساط باز :
جنس منبع انبساط باز از ورق st-37 فولاد مباركه با آبكاري گالوانيزه گرم مي باشد.

ضخامت ورقهاي منبع انبساط باز :
ضخامت ورق منبع انبساط باز براساس ضريب خوردگي تعيين مي گردد.
ضخامت ورق منبع انبساط باز از 2ميليمتر تا 6 ميليمتر توليد مي گردد.

ظرفيت منبع انبساط باز :
ظرفيت منبع انبساط باز از 100ليترتا 3000 ليتر مي باشد.

محاسبه حجم انبساط باز :
براي محاسبه بايد قدرت حرارتي ديگ بر حسب كيلوكالري را بر عدد 423 تقسيم مي كنيم تا ظرفيت حجم منبع انبساط بر حسب ليتربدست آيد.
V=Q /423 

راهنماي خريد منبع انبساط باز :
1-درزمان سفارش خريد نسبت به ابعاد طول *عرض * ارتفاع توجه كافي داشته باشيد .
درصورتي كه منبع انبساط با ابعاد ديگري مورد نيازباشد ابعاد آنراقبل ازسفارش تعيين نماييد 
2-در صورت نياز فاصله بوشنها وسايز بوشنها از طرف خريدار تعيين مي گردد.

نكات فني درمورد منبع انبساط باز :
1-در مسيرلوله هاي اتصالي منبع انبساط بازبه ديگ نبايد به هيچ عنوان شير قطع و وصل نصب شود 
چون در صورت نصب شيرامكان دارد ناخواسته شير بسته شود و باعث تركيدن ديگ شود.
2-با عايقكاري مناسب منبع انبساط بازمي توان تا حد قابل توجهي در هزينه ها ي تامين انرژي مشعل و ديگ صرفه جويي كرد.
3-در فصل سرما بايد دو يا سه بار به انبساط باز سركشي كرد وازعايق بودن وسالم بودن شيرفلوتر اطمينان حاصل شود.منبع انبساط بسته :
منبع انبساط بسته يك منبع بسته است اين منبع درسيستم هاي گرمايش با دماي آب زياد (بيش از دماي جوشش آب در فشار جو)و نيزدرمواري كه به علت محدوديت يا به هردليل نتوانيم ازمنبع انبساط بازاستفاده كنيم بكارمي رود.منبع انبساط بسته مي تواندهرجاي ساختمان قرارگيردوبا هواي آزاد ارتباط ندارد .

كاربرد منبع انبساط بسته :
1-ايجادهدافزاينده ويا كاهنده شتاب جرم آب موجوددرخط لوله هنگام باز يا بسته بودن شيرهاي ديگ بخار
2-يك مخزن كه آب موجود درآن توسط ديگ بخاردرهنگام افزايش بارقبل از شتاب گرفتن آب موجوددرخط لوله استفاده مي گردد.
3-كاهش اثرات ضربه قوچ

مزاياي منبع انبساط بسته :
1-لازم نيست منبع انبساط بسته در نقطه بالايي نصب شود.
2-كاهش اتلاف حرارت به علت عدم ارتباط با هواي سرد محيط
3-كاهش حجم لوله كشي و جوابگويي براي فشارهاي بالاتر از 3 بار
4-عدم بروزخوردگي به علت نداشتن ارتباط با اكسيژن هوا

جنس منبع انبساط بسته :
جنس منبع انبساط بسته از ورق st-37 فولاد مباركه با آبكاري گالوانيزه گرم مي باشد.

ضخامت ورقهاي منبع انبساط بسته :
ضخامت ورق منبع انبساط بسته براساس فشار كاري وضريب خوردگي تعيين مي گردد.

ظرفيت منبع انبساط بسته :
ظرفيت منبع انبساط بسته از 200ليترتا 1500 ليتر مي باشد.

محاسبه حجم انبساط بسته :
حجم انبساط بسته برحسب گالنV = 
حجم آب در سيستمVS = V=VS*A/100 فرمول
ضريب تعيين ظرفيت منبع انبساط A=

راهنماي خريد منبع انبساط بسته :
1-درزمان سفارش خريد نسبت به ابعاد قطرمنبع وابعاد منبع توجه كافي داشته باشيد.
درصورتي كه منبع انبساط با ابعاد ديگري مورد نيازباشد ابعاد آنرا قبل ازسفارش تعيين نماييد وبراي انتخاب ابعادواندازه ها به كاتولوگ مراجعه شود.
2-در صورت نياز فاصله بوشنها وسايز بوشنها از طرف خريدار تعيين مي گردد.

با ما تماس بگيريد

تلفكس : 02124521639 02143850311 02195118234 
همراه : 09121978874 09130137157 09163661255 

وبسايت : WWW.NAQIBSAZEH.IR
ايميل NAQIBSAZEH@GMAIL.COM 

آدرس دفتر مركزي : تهران ، ميدان جمهوري ، برج اداري سهيل ، طبقه چهارم ، واحد 410 
قیمت : 0 تومان