عضویت   لغو عضویت
افراد آنلاین : 1
امروز : 48
دیروز : 14
بازدید کل : 6473
لينكي ثبت نشده است
سختي گير

سختي گير
گروه ساختمان و تاسيسات نقيب سازه

فعاليت خود را از سال 1385 در زمينه : مشاوره ، محاسبه ، طراحي ، نظارت ، 
تجهيز و اجراي كامل پروژه هاي: استخر ، جكوزي ، آبنما ، پارك آبي ، مجتمع آبدرماني 
اتاق ماساژ ، تونل مه 
سوناي خشك ، سوناي بخار ، سوناي نمك ، سوناي برف 
حمام سنتي ، حمام تركي 
در ايران و كشورهاي همجوار آغاز و هم اكنون با گروه فني و مهندسي مجرب 
و اكيپ هاي اجرايي مختلف در زمينه هاي فوق مشغول به فعاليت ميباشد 

گروه بازرگاني نقيب سازه 

فعاليت خود را از سال 1387 در زمينه : واردات ، مشاوره ، محاسبه ، 
فروش و خدمات پس از فروش تجهيزات كامل پروژه هاي : 
پارك آبي ، آبدرماني ، استخر ، سونا ، جكوزي در ايران آغاز و هم اكنون با گروه بازارياب و فروش مجرب و اكيپ هاي نصب و خدمات پس از فروش آموزش ديده در زمينه هاي فوق مشغول به فعاليت ميباشد 


سختي گير : 

براي جلوگيري ازصدمات ناشي ازرسوب املاح درآب درگردش سيستم گرمايش وسرمايش مركزي وهمچنين آب مصرفي بهداشتي ، درمناطقي كه آب املاح فراواني داردازسختي گيرآب استفاده مي شود.

اندازه گيري سختي آب:
ميزان اندازه گيري سختي آب معمولا" به صورت يك قسمت در ميليون بوده كه آن را با PPM نشان مي دهند .
اندازه گيري يونهاي كلسيم و منيزيم موجود درآب هاي قابل شرب شهري

سختي آب :
ناشي از املاح كلسيم و منيزيم و به ميزان كمتر ناشي از املاح آلومينيوم، روي ،منگنز ،آهن و غيره است.

اهميت سختي آب :
مقدار سختي آب ، علاوه بر اينكه در آبهاي صنعتي اهميت وافر دارد ،از نظر بهداشت عمومي نيز اهميت خاصي دارد.كلسيم كه يكي از عوامل سختي آب است ، در رشد استخوان و حفظ تعادل بدن دخالت داشته ، ولي به همان اندازه ،سولفات كلسيم به علت كمي قابليت هضم ،ناراحتي هايي در دستگاه هاضمه بوجود مي آورد.

زيان سختي آب :
ايجاد رسوب در ديگهاي بخار و برجهاي خنك كن و چيلرها و كويلهاي حرارتي و برودتي كه باعث كاهش راندمان و خرابي زود هنگام مي شود.

دسته بندي آب برحسب سختي آب (PPM) :
سبك
0-75
نسبتا سخت
75-150
آب سخت
150-300
خيلي سخت
300<

اصول كار كرد سختي گير:
دستگاه سختي گيرازيك مخزن استوانه اي ازورق فولادي ازجنس كربن استيل با عدسي محدب فوقاني وتحتاني (دوبل ) ودوعدد دريچه بازديد تشكيل شده است كه سطح داخلي با دولايه رنگ اپوكسي وسطح خارجي باضد زنگ ورنگ روغني پوشش داده ميشودهرسختي گيرداراي يك لوله براي ورود آبسرد، يك لوله براي خروج آب نرم ويك لوله براي ورود آب شستشو دهنده مي باشد.
روش كاهش سختي آب توسط دستگاه سختي گيربدين صورت مي باشدكه آب اوليه (خام) ازسمت فوقاني وارد دستگاه شده وبه وسيله آب پخش كن هاي مخصوص به طوريكنواخت برروي سطح رزين پاشيده مي شودوبه صورت ستونهاي موازي درتمام قسمتهاي داخلي رزين ازبالا به پايين جريان مي يابد.درهنگام عبورآب ازبين رزين ها،عمل جابجايي يون هاي كلسيم ومنيزيم با يون سديم انجام مي شود درنتيجه آب نرم شده وازقسمت تحتاني آب نرم توسط استرنيرهايي كه به تعداد مناسب بر روي عدسي دوبل نصب گرديده اند جمع آوري شده وبه خارج دستگاه هدايت مي شود.

كاربرد سختي گير:
عمل جدا نمودن املاح كلسيم ومنيزيم كه سختي كل نام دارد به كمك رزين هاي مخصوص، انجام مي شودكه باعث كاهش رسوب آب شده وآب نرم رابا هزينه اندك براي مصارف صنعتي، ازجمله تغذيه ديگهاي بخاردراختيارمي گذارد .

انواع كنترل سختي گير :
1-دستي :دركنترل دستي تمام مراحل شستشوي معكوس، احياء وسرويس دستگاه ازطريق شيرهاي دستي توسط اپراتورانجام مي شودوبراي ظرفيتهاي كم ساخته ميشود.
2-نيمه اتوماتيك:دركنترل نيمه اتوماتيك اپراتوربا قراردادن اهرم شيردريكي ازسه وضعيت شستشوي معكوس ،احياءرزين ويا سرويس دهي ،دستگاه را تنظيم مي نمايد.
3- تمام اتوماتيك :دركنترل تمام اتوماتيك كليه مراحل فوق توسط شيراتوماتيك كنترل شده واپراتوردرآن دخالت چنداني ندارد .
درسختي گير هاي تمام اتوماتيك كليه ي شيرها برقي يا پنوماتيك بوده و لذا كليه كارهاي مربوط به سختي گير از قبيل بازوبسته كردن شيرهاي مختلف بطوراتوماتيك انجام مي شود.درسختي گيرهاي تمام اتوماتيك وسيله فرمان دهنده يك تايمر است.

رزين يوني :
ذرات جامدي هستند كه مي توانند يونهاي نامطلوب در محلول را با همان مقدار اكي والان از يونهاي مطلوب با بار الكتريكي مشابه جايگزين كنند.در سال 1870 با انجام آزمايش هاي متعددي ثابت شد كه بعضي از كانيهاي طبيعي بخصوص زئوليت ها واجد توانايي انجام تبادل يون هستند.درواقع رزين هاي معدني(زئوليت ) يون هاي سختي آور آب (كلسيم و منيزيم ) را حذف كرده و به جاي آن يون سديم آزاد مي كردند وازاين رو به زئوليت هاي سديمي مشهور شدند كه استفاده ازآن در تصفيه آب مزاياي زيادي داشت چون احتياج به مواد شيميايي نبود و اثرات جانبي هم نداشت.

اما زئوليت هاي سديمي داراي محدوديتهايي بودند . اين زئوليتها مي توانستند فقط سديم را جايگزينكلسيم و منيزيم محلول در آب نمايند و و آنيونهايي از قبيل سولفات ، كلرايد و سيليكات ها بدون تغييرباقي مي مانند.واضح است چنين آبي براي صنايع مطلوب نيست. پس ازانجام تحقيقات در اواسط دهه 1930 در هلند زئوليتهايي ساخته شد كه به جاي سديم فعال،هيدروژن فعال داشتند.اين زئوليتها كه به تعويض كننده هاي كاتيوني هيدروژني معروفند،سيليس نداشته و علاوه بر اين قادرند همزمان هم سختي آب را حذف كنند و هم قليائيست آب راكاهش دهند.

جنس سختي گير:
جنس سختي گيرازورق سياه st-37 فولاد مباركه مي باشد.

ضخامت ورقهاي سختي گير:
ضخامت سختي گيربراساس فشاركاري دستگاه و ضريب خوردگي تعيين مي گردد.

ظرفيت سختي گير:
ظرفيت سختي گير از 30000 گرين الي 1000000 گرين مي باشد.

محاسبه ظرفيت سختي گير:
اندازه ي يك سختي گيربه سه پارامتر مقدار عبور آب درواحد زمان ، املاح موجود درآب برحسب ppm و زمان سيكل شستشو كه بين شش تا بيست و چهار ساعت است ، بستگي داشته و مي توان ظرفيت يك سختي گير را از رابطه زير بدست آورد.

ظرفيت سختي گير (گرين )=C
حجم آب مصرفي برحسب G.P.M))
سختي آب برحسب (PPM) =(سختي مجاز – سختي غير مجاز )
زمان سيكل شستشو=T
G.P.M * P.P.M * T * 60 C =ظرفيت سختي گير (گرين )
17/1

راهنماي خريد سختي گير :
درزمان سفارش دستگاه سختي گير، نسبت به قطرمنبع وابعاد منبع وامكان عبورازدرب موتورخانه و فضاي ابعادي مناسب جهت نصب و بهره برداري توجه كافي داشته باشيد.درصورتي كه سختي گير با ابعاد ديگري مورد نيازباشد ابعاد آنرا قبل ازسفارش تعيين نماييد 

نكات فني در مورد سختي گير :
1- فشار نسبي داخل مخزن بين (2.5 – 1.7 )bar مي باشد اگر فشار داخل مخزن كمتر از bar1.7 باشد،درمكش آب نمك و درآب بندي شير سولووالو اختلال ايجاد خواهد شد . همچنين درفشارهاي بالا ممكن است قطعات شير صدمه ببيند. درهرحال بهر برداري از شير سولووالودرفشارهاي بالاتراز (bar 2.5) به هيچ وجه توصيه نمي شود.
2- سختي آب تصفيه شده خروجي ازسختي گيرها همواره بايد با تست كيت كنترل شده وموردآزمايش قرارگيرد .
اگرسختي آب ازحد مجاز بيشتر شود ،بلافاصله بايد نسبت به عمل احياء كردن رزين اقدام نمود.

با ما تماس بگيريد

تلفكس : 02124521639 02143850311 02195118234 
همراه : 09121978874 09130137157 09163661255 
وبسايت : WWW.NAQIBSAZEH.IR
ايميل NAQIBSAZEH@GMAIL.COM 

آدرس دفتر مركزي : تهران ، ميدان جمهوري ، برج اداري سهيل ، طبقه چهارم ، واحد 410 
قیمت : 0 تومان